یک نفر شهروند هزاره ی سوم!

تقدیم به روح پاک استاد غایب....شهید دکتر مصطفی چمران....

یک نفر شهروند هزاره ی سوم!

تقدیم به روح پاک استاد غایب....شهید دکتر مصطفی چمران....

یادداشت شماره2:

این روزها خیلی مضطربم....و دارم به اولویت دومم(معلم ریاضی شدن)فکر میکنم.....و این یکی مونده به آخرین کارت ورود به جلسه ی آزمونه که دارم پرینت میگیرم ....

منو دعا کنید....به خصوص که شب های قدر هم تو راهن....ممنونم...

زهرا